Nyt om renoveringen

billede

Der har været en periode med ”radiotavshed” fra bestyrelsen angående renoveringsprojektet.

Årsagen hertil er, at der ikke har været noget konkret at oplyse om – men det er nu synligt for alle, at den sidste halvdel af østfacaden står for tur, så snart stilladsfolkene har færdigmonteret arbejdsplatformen.

Skulle nogen derfor ikke have ryddet deres østvendte altaner er det ved at være tiden at gøre det, inden facaderengøring og nedtagning af altanværn finder sted.

Tidsplanen for det færdige projekt er utvivlsomt skredet. Der er flere grunde hertil – bla de indledende udfordringer med opsætning af platforme og ikke mindst det forhold, at byggebranchen generelt er ophedet i Østjylland og dermed ikke særligt fleksibel til at opfange småforskydninger i forhold til den forventede tidsplan. Vi kan ikke sige noget præcist om forventningerne til afslutningen – men umiddelbart lyder gættet på, at vi samlet set er 2-3 uger bagefter den oprindelige plan. Hertil kommer naturligvis sommerferien ind i billedet.

Nordfacaden stort set færdigrenoveret – men mangler de sidste detaljer. Herefter flyttes denne platform til sydfacaden (mod Netto).

På bestyrelsens vegne,

Jens Kabell

13-06-2018

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.