Husorden for Siloetten

Husorden for Siloetten

Bestyrelsen ønsker, at Siloetten altid er en dejlig og velfungerende bolig, hvor beboere og gæster udviser en imødekommende og hensynsfuld adfærd. Vi ønsker, at Siloetten skal være et flot vartegn for Løgten!

Ind- og udflytning

 1. Ved ind- og udflytning: undgå at anvende hovedtrappen, så trappen ikke beskadiges. Flyttebiler anvender indgangen til garagen mod banen. Her er man i niveau med garagen og kan trille/køre derfra ind til elevatoren med flyttelæs.
 2. Pas på ikke at skramme elevatoren!
 3. Sørg for at feje, rydde op og i det hele taget efterlade indgang, elevator, garage, for-rum og gangareal ved depotrummene i pænt opryddet tilstand.

Cykelkælder

 1. I cykelkælderen findes et antal reoler, som beboerne kan anvende til midlertidig opbevaring af diverse effekter. Opbevaring af sæsonbetonede effekter som havemøbler, gasgrill o. lign. er tilladt på gulvet i cykelkælderen.
 2. Langtidsopbevaring er ikke tilladt.
 3. Midlertidig opbevaring af effekter SKAL aftales med bestyrelsen.

Erhverv

 1. Det er ikke tilladt at drive erhvervsvirksomhed fra adressen. Dog kan ejerforeningens bestyrelse i særlige tilfælde ansøges om dispensation.

Altaner

 1. Altanerne holdes pæne og ordentlige.
 2. Der må ikke opsættes nogen form for antenne eller parabol på altan, tag eller andre steder.
 3. Det er kun tilladt at anvende gas- og elgrill.
 4. Opsætning af markiser og anden form for afskærmning på altanerne skal godkendes af bestyrelsen, bl.a. farve, model og opsætning.
 5. Opsætning af terrassevarmer på altanerne skal godkendes af bestyrelsen.
 6. Altankasser er ikke tilladt
 7. Vasketøj kan tørres på altanerne på stativer, der ikke er højere end glasafskærmningen på altanerne.
 8. Adfærd på altanerne må ikke være til gene for andre, f.eks. tæppebankning.

Fællesarealer

 1. Yderdøre holdes låst. Undlad at åbne for ubekendte personer.
 2. Haven og tagterrassen kan anvendes af husets beboere. Området efterlades altid rengjort og opryddet.
 3. Indgangspartiet i kælderen holdes fri og må ikke anvendes til langtidsopbevaring.
 4. Entréen på etagerne må ikke anvendes til permanent opbevaring.
 5. Parkeringsbåse og gangarealer – også i depotrummet – skal holdes fri, og må ikke anvendes til opbevaring overhovedet.
 6. Husdyr (hunde og katte) begrænses til maks. 1 stk. pr. husstand. I særlige tilfælde kan ejerforeningens bestyrelse give dispensation. Husdyret må ikke gå løs eller være til gene for andre beboere hverken inde i huset eller på fællesarealerne. Hunde må ikke luftes på Siloettens område og skal altid benytte kælderindgangen, hvor aftørring af beskidte poter foretages med håndklædet ved vasken.
 7. Det er ikke tilladt at holde krybdyr eller kamphunde/muskelhunde.
 8. Opbevaring af erhvervsrelateret materiale må ikke finde sted i garagen eller øvrige fællesarealer.
 9. Tunge ting som flyttegods, hårde hvidevarer, møbler og lignende transporteres altid via kælderindgangen – aldrig via hovedtrappen.
 10. Rygning er ikke tilladt på indendørs fællesarealer inkl. garagen, heller ikke i forbindelse med brug af fællesrummet.

Parkering

 1. Gæsteparkeringspladserne foran hovedtrappen er forbeholdt gæster.
 2. Ingen gæsteparkering i kælderen uden aftale med bestyrelsen.
 3. Fast parkering er ikke tilladt på gæsteparkeringspladserne.
 4. Husets beboere parkerer som hovedregel i parkeringskælderen.
 5. Her friholdes den første parkeringsplads overfor porten for parkering, så den altid er ledig til af- og pålæsning.
 6. Til hver lejlighed hører en afmærket parkeringsplads. Herudover er der 9 pladser til fri afbenyttelse, dog maks. 1 pr. lejlighed.
 7. Biler med oliespild skal repareres elles fjernes fra Siloettens område.
 8. Traileropbevaring skal aftales med bestyrelsen.

Affald

 1. Husholdningsaffald kommes i plastposer, der lukkes forsvarligt, inden de smides i affaldsskakten. Undlad at kaste tomme plastposer eller andre lette materialer i affaldsskakten, da de vil suges op i toppen, og blokere udsugningen med dårlig lugt til følge.
 2. Pizzabakker og lignende er husholdningsaffald og skal emballeres som sådant, inden det smides i affaldsskakten.
 3. Glas, plast og metal afleveres i den ene affaldscontainer til venstre for indkørslen til Siloetten.
 4. Papir og pap afleveres i papircontaineren lige ved siden af. Papkasser SKAL foldes helt ud, inden de kommes i papircontaineren og om nødvendigt deles i mindre stykker.
 5. Traileren i parkeringskælderen er til alt det, vi kan aflevere på genbrugspladsen. Sorter venligst det, du  lægger i traileren, og kom det i klare plastposer. Så er det let for os at sortere og aflevere på genbrugspladsen. Du må gerne komme blomster og grene i traileren, når de er puttet i klare poser. Der er specielle kasser til batterier, elpærer og små metaldele.
 6. Større effekter bortskaffes af ejeren!

Hensyn til naboen

 1. Støjende adfærd og høj musik, der er til gene for naboen, er ikke tilladt på noget tidspunkt. Mellem kl. 22.00 og kl. 08.00 sikres det, at der kun spilles stærkt dæmpet musik, som kun kan høres i egen lejlighed.
 2. Ved festlige lejligheder kan der dispenseres herfra, når beboerne i hele Siloetten ved brev eller opslag er bekendtgjort med festen.
 3. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må kun anvendes på hverdage i tidsrummet kl. 08.00 – kl. 21.00 og i weekends mellem kl. 10.00 – kl. 18.00

Forsamlingsrummet

 1. Forsamlingsrummet kan lejes af husets herboende ejere/lejere, såfremt de indgår som ansvarlige værter ved arrangementer. Der er opsat en “lejekalender” på opslagstavlen i kælderindgangen. Her skriver man sig på til leje af forsamlingsrummet og angiver ved en lodret streg de dage, man ønsker at booke rummet. Det er først til mølle! Evt. aftale om udlevering af nøgle indgås med Svend Hansen, 9 tv, mobil 4010 4811.
 2. Lejen er kr. 200,- pr. døgn (24 timer)
 3. Forsamlingsrummet incl. køkken, bad og toilet skal afleveres opryddet og rengjort – se husordenen på køleskabet!
 4. Ved uheld med knust service, glas, beskadigelse af møbler eller lignende meddeles dette til bestyrelsen, som sørger for udbedring, nyindkøb. Udgiften hertil afholdes af den lejer, der har forvoldt skaden.
 5. Ungdomsfester skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.

Vedligehold

 1. Vinduespudsning udvendigt sker ca. en gang i kvartalet og bekendtgøres nogle dage i forvejen ved opslag på opslagstavlen ved udgangen til garagen.
 2. Årets planlagte vinduespudsninger kan altid ses på ejerforeningens hjemmeside siloetten2.dk.

Aflåsning

 1. Til hver lejlighed hører to nøglebrikker, der benyttes til lejlighedens hoveddør, Siloettens hoveddør, garageportsstander, de to yderdøre til garagen, døren fra garagen til Siloetten samt depotrumsgangen. Ønskes yderligere brikker til lejligheden, kan sådanne rekvireres hos Poul Andersen, 8 th, mobil 2127 6747 til en pris af kr. 100,- pr. stk.
 2. Der kan til samme pris købes nøglebrikker, der kun giver adgang til parkeringskælderen. Porten åbner automatisk indefra, når man kører ind i det gule felt. Den kan også åbnes manuelt ved at trykke på grøn-pil-op”-knappen på tastaturet ved siden af porten. Udefra åbnes porten med brik via standeren til venstre for nedkørslen.
 3. Alle yderdøre skal som hovedregel ALTID være låste.
 4. Er en brik bortkommet, skal dette straks meddeles til Poul Andersen, der herefter spærrer den pågældende brik.
 5. Til hver lejlighed hører desuden to nøgler, der benyttes til lejlighedens hoveddør, egen postkasse og depotrum. Bortkommer en nøgle, skal det meldes til vicevært Svend Hansen, 9 tv, mobil 4010 4811, som også kontaktes, hvis der ønskes yderligere nøgler.
 6. Nøglebrikker, der herudover giver adgang til beboede lejligheder, udleveres kun til tredjemand, hvis der foreligger skriftlig fuldmagt fra pågældende beboere.

Andet

 1. Ved fejl og mangler på fællesarealer og opgang kontaktes Svend Hansen, 9 tv, mobil 4010 4811.
 2. Ved akutte problemer i huset f.eks. sprængte vandrør og lign. kontaktes Svend Hansen, 9 tv, mobil 4010 4811.
 3. Bestyrelsen kan indkalde til fællesopgaver vedr. garage, fællesarealer og tagterrasse. Der afholdes som regel to arbejdsdage årligt – en ved overgang fra vinter- til sommertid og en ved overgang fra sommer- til vintertid. Opslag med arbejdsopgaver sættes op.
 4. Rettelser på postkasser varetages af Michael Sangill Mikkelsen, 9 th, mobil 3033 7095.
 5. Rettelser på tavlen ved den udvendige dørtelefon varetages af Rudi Bjørn, 4 th, mobil 2970 7325.
 6. Rettelser på tavlen i elevatoren foretages af Hanne Madsen, 2 tv, mobil 2085 9634
 7. Indkøb af sæbe, toiletpapir m.m. til forsamlingsrummet foretages af Hanne Dalsgaard, 9 tv, mobil 4021 7011

Bestyrelsen kan til enhver tid foretage rettelser og ændringer i husordenen.

Beboerne i Siloetten, såvel ejere som lejere, er forpligtet til at holde sig opdateret via hjemmesiden Siloetten2.dk

Bestyrelsen, Ejerforeningen Siloetten, 07.08.2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.