Affaldshåndtering

Retningslinier for brug af Siloettens anlæg til skrald 
– skraldeposer til husholdningsaffald i nedfaldsskakter

Der har gennem nogen tid været problemer med, at skraldeposer sætter sig fast i skraldesuget, når vores tank skal tømmes. Alene i 2019 har dette problem kostet ejerforeningen mere end 2.000 kr. i strafgebyrer fra tømningsfirmaet.

Årsagen er typisk overfyldte poser eller anvendelse af bæreposer fra supermarkeder e.l.

Bestyrelsen har derfor besluttet at forbyde brug af andre skraldeposer end den autoriserede ”Aarhus-posen” i foreningens anlæg.

Samtidig har bestyrelsen foretaget indkøb af skraldeposer til beboerne, så man én gang årligt får en kasse indeholdende 360 poser til et års forbrug.

Skraldesug stiller store krav til skraldeposerne

Når en pose skal sendes gennem et skrald-sugeanlæg med stor kraft, skal den være holdbar. For posens “afsender” betyder det ikke så meget, om posen går i stykker eller ej – men det betyder noget for dem, der skal drive og vedligeholde anlægget.

Bind godt med to knuder – og fyld ikke posen til randen

Du kan nemt lukke en Aarhus-pose med en knude. Posen har nemlig en høj vridestyrke, så den kan holde til det. Men forudsætningen er, at du ikke fylder posen til randen, der skal være noget at binde knude af. Bind altid to knuder.

En tommelfingerregel er, at du kan fylde ca. 3/4 af posen, som du kan se på billedet.

Det har kostet mange kræfter at udvikle Aarhus-posen. For en pose er ikke bare en pose. Der er enorm forskel på, hvor holdbar poserne er. Om materialet kan holder til spidse og tunge ting – om svejsningerne revner
med et brag, når man er på vej ud med den fyldte pose osv.

Og så er der selvfølgelig den miljømæssige side af sagen, hvordan posen er fremstillet, og om de forurener…

Genanvendeligt affald skal sorteres i to typer:

affald1

Papkasser SKAL foldes helt ud, inden de kommes i papircontaineren. Del dem om nødvendigt i mindre stykker.

Glas, plast og metal SKAL være rene/skyllede for at undgå lugtgener og fremme et godt arbejdsmiljø på sorteringscentralen.

Containere

Husholdningsaffald kommes i Aarhus-poser som nævnt tidligere.

Tomme plastposer og lignende lette materialer må under ingen omstændigheder smides i skakten, da de suser op i toppen og blokerer for luftudsugningen!

Pizzabakker og lignende er husholdningsaffald og skal emballeres som sådant, inden du smider det i affaldsskakten.

Traileren i parkeringskælderen er til alt det, vi kan aflevere på genbrugspladsen.

trailer

Sorter venligst de ting, du  lægger i traileren, og emballér dem i klare plastposer. Så er det let for os at sortere og aflevere dem på genbrugspladsen. Du må gerne komme blomster og grene i traileren, når de er puttet i klare poser. Men altså IKKE i samme, klare plastpose som andet til genbrug.

Der er specielle kasser til batterier, elpærer og små metaldele.

Almindelig rengøring. Vi får kun gjort rent én gang pr. uge, så hvis I efterlader jord, grannåle og lignende i elevator, gang eller andre steder, så tag venligst en ”tur” med egen støvsuger/gulvvasker, så vi altid har et pænt, rent hus.

Tak for godt samarbejde!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen & viceværten
16.02.2020

Scroll to Top